Camp de voluntariat internacional de treball

Camp de voluntariat internacional de treball
International working camp of volunteers

Benvinguts!

Tenim de bell nou entre nosaltres, un grup de joves provinents d’arreu, que han escollit la nostra vila per desenvolupar tasques de treball voluntari.
S’estaran entre nosaltres fins a la Festa Major fent diferents activitats, sobretot tenint cura del manteniment de l’entorn del riu Gaià. També faran altres activitats de caire cultural i naturalment, també d’esbarjo.
Els hi donem una calorosa benvinguda, tot esperant que la seva estada entre nosaltres els sigui ben enriquidora.

 

Welcome!

There has been again a group of young people between us coming from all over the world, who have chosen our town to carry out voluntary work tasks.

They will be among us until the Festa Major doing different activities, specially taking care of the maintenance of the surroundings of the Gaià River. They will also do other activities of a cultural nature and, of course, also recreational.

We warmly welcome them, hoping that their stay among us will be very enriching.

Una mica de sopar de benvinguda i aviat cap a dormir. La majoria ve de molt lluny.

A little welcome dinner and soon to sleep. Most come from far away.

Primers dies de feina al riu. Comencem a netejar i eliminar herba dels voltants de l’aqüeducte. Amb les pluges d’enguany l’herba s’ha fet alta i densa.

Ens afecta bastant la calor, però estem animats.

 

First days working near the river. We clean and remove grass arround the aqueduct. We had this spring plenty rain, and the grass has become tall and dense.

It affects us quite the heat, but we have the moods intact.

Ahir al matí, els voluntaris locals i els internacionals, després de les feines habituals i d’esmorzar, hem pogut veure el nivell de salut del riu. La salut d’un riu es mesura per la quantitat de vida que hi ha; entre altres elements, invertebrats.  Això s’ha fet de la mà de la gent de l’Associació Ambiental La Sínia, que previament han colocat trampes al riu per capturar invertebrats que després hem pogut examinar al microscopi. Gràcies amics de la Sínia!

 

Yesterday morning, local and international volunteers, after regular work, took a look at the river’s health. The health of a river is measured by his amount of life; among other elements, invertebrates. This has been done by the people of the Environmental Association La Sínia, who previously placed traps on the river, to capture invertebrates, that we then examined under the microscope. Thanks friends of la Sínia!

Joves valents.

De sobte fa cap un grup de jovenets, animats a donar-nos un cop de mà.
Són alumnes del centre escolar “Cor de Roure” que han decidit dedicar una estona de la seva activitat, a col·laborar amb els voluntaris que treballem a la vora de l’aqüeducte.
Animosos i alegres, aporten ajuda i esperança. Moltes gràcies!

 

Brave young people.

Suddenly appear a group of youngsters, encouraged to give us a hand.
They are students from the “Cor de Roure” school that have decided to dedicate a bit of their activity, to collaborate with the volunteers working on the banks of the aqueduct.
Happily, they provide help and specially, hope. Thank you so much!

Al voltant del menjar i la beguda s’hi troba la cordialitat. És l’acte social per excel·lència.

Ahir vam tenir la sort de compartir especialitats de països allunyats gràcies als voluntaris internacionals, que han tingut l’amabilitat de cuinar per tots els assistens i puguem tastar les seves creacions culinàries. Gràcies a les families, també, que els han acollit.

 

 

Around the food and the drink comes cordiality. It is the social act par excellence.

Yesterday we were fortunate to share specialties from remote countries thanks to international volunteers, who had the kindness to cook for all attendees and we could taste their culinary creations.  Thanks to the families, too, who have provided them  logistical assistance.

També plantem safrà.

 

We also plant saffron

Cada dia, a la feina.

Every day, to work

Després de la festa hi tornem

After the holiday, we continue.

Que parlin les imatges. Algunes mostres.

Let the images speak. Some samples.

Abans

Before

Després

After

Aspecte general de les feines 

General view of the works

3 comentaris a “Camp de voluntariat internacional de treball”

 1. Enhorabona per la feina.
  Molt interessant la tasca dels voluntaris .
  La lluminositat de les imatges ha augmentat i millora la qualitat que sempre presenta el bloc.

  Respon
 2. Fantàstic treball !!! Tenim un jovent admirable i cal agraīr a tots els voluntarìs per treballar amb temps de vacances i amb aquestas calors. Sou admirables !!!
  FELICITATS GUAPISSIMS !!!

  Respon

Respon a Isabel ubia gual Cancel·la les respostes