Montse Rumbau

Montserrat Rumbau, és llicenciada en Història antiga i literatura catalana.

Ha publicat:

La Barcelona de fa 200 anys 

La Barcelona de principis del segle XIX 

Com érem fa 700 anys 

Grandeses i misèries de la Catalunya del segle XIV 

Sant Cugat abans d’ara

Cercant respostes

L’Abans. Sant Cugat del vallès. Resum gràfic. 1880-1965.

Tots els llibres són d’història divulgativa, están escrits amb la intenció de que puguin ser llegits per tothom. Cercant respostes, és un llibre de temática espiritual.

Ha col·laborat en programes radiofònics i en publicacions escrites. Actualment els seus escrits són penjats a la web.

Un pregoner diferent

MONTSE RUMBAU Un pregoner diferent Enguany, l’espectacle que acompanya la presentació de pregó, és trencador, innovador. També ho és el pregoner. El pregoner era normalment una persona nascuda a Sta. Coloma, que destacava en la seva vida per algun treball o dedicació concreta, però massa sovint desvinculada del poble. El pregoner d’aquest any és en

Conflictes amb les terres

MONTSE RUMBAU Conflictes amb les terres Hi ha qui decidia quedar-se una terra que no era seva, però l’amo, quan se n’adonava, ho denunciava. Això és el que passa el 1593. Hi ha dues peces de terra en litigi, una és del Joan Conillera, i l’altre del Joan Domingo. Qui se les vol quedar és

El pastor a pedrades i el Pare superior amb l’escopeta

MONTSE RUMBAU El pastor a cops de pedra i el Pare superior amb escopeta Entre els documents de St. Magí de l’Arxiu Diocesà de Tarragona, l’AHAT, hi ha un interrogatori a Josep Pujador del 12 de juliol del 1795. Els interrogatoris tenen la seva gràcia, perquè transcriuen exactament el que diu cada u, per tant

La Caterina, la dona de l’ermità de St. Magí

MONTSE RUMBAU La Caterina, la dona de l’ermità de St. Magí Els ermitans que vivien a St. Magí, eren els que vivien a l’ermita de la Salut, també anomenada de St. Magí, i que estava molt a prop de la cova del Sant. Ara està molt enrunada. Veient-la, costa veure que allà hi podia viure

Què es podia fer i què no es podia fer a Vallespinosa el 1607

MONTSE RUMBAU Què es podia fer i què no es podia fer a Vallespinosa el 1607 Les ordinacions de Vallespinosa, o sigui les lleis que hi havia dins del terme de Vallespinosa, eren les que imposava el senyor, el Rafel de Biure. Es coneixen les que va aprovar el 1607.  A través d’aquestes ordinacions, ens

El Joan Coca –Vallespinosa–

MONTSE RUMBAU El Joan Coca, Vallespinosa En Joan Coca és l’amo del mas anomenat d’en Coca, i ho sabem pel seu testament fet el febrer del 1765. El Joan és fadrí, i és fill d’en Josep Coca i de la Maria Puntijoch que també eren amos del mas. I han de ser descendents d’alguns dels