Jordi Gras

Jordi Gras


Les malalties infeccioses continuen sent una de les principals causes de mortalitat. Uns 15 milions de persones moren cada any al món degut a alguna malaltia infecciosa. Això és una quarta part del total de persones que moren en aquest període de temps. La causa d’aquestes malalties és un virus o un bacteri. Els antibiòtics són eficaços contra els bacteris i, des de la seva introducció cap als 30 del segle XX, han salvat milions de vides. Però els bacteris acaben desenvolupant resistències davant dels antibiòtics i això fa que calgui disposar de nous antibiòtics.

Pasteur ja va descobrir al segle XIX que els bacteris produïen substàncies capaces d’eliminar altres bacteris. Avui disposem d’antibiòtics d’origen natural o sintètics. Els primers provenen de bacteris que es poden cultivar al laboratori, que són una minoria en comparació amb els milions d’espècies diferents de bacteris que hi ha a la natura. 

I ara arribem a la notícia que va ser publicada a la revista Nature microbiology  segons la qual un equip de científics 
que ha anat a cercar antibiòtics en els bacteris que hi ha a la natura, ha estudiat mostres de sòl procedents de diferents llocs del Estats Units, i ha descobert una substància amb propietats antibiòtiques a la que se li ha  posat el nom de malacidin. 

Ha calgut analitzar unes 2000 mostres diferents, però a la fi aquesta substància ha demostrat activitat davant d’infeccions causades per bacteris resistents als antibiòtics que fins ara tenim. Aquesta activitat s’ha demostrat en experiments de laboratori però caldran més estudis per veure si aquest producte pot ser útil per l’espècie humana. Però el més important és la via que s’ha obert per descobrir nous antibiòtics que és anar a la natura per identificar les substàncies que generen els bacteris per lluitar entre ells i treure’n un benefici per a l’espècie humana.https://www.nature.com/articles/s41564-018-0110-1http://livepage.apple.com/shapeimage_2_link_0

Foto:  i.pinimg.com