Jordi Gras

Jordi Gras


Aquesta vegada parlarem d’un experiment fet en vegetals. L’article és de la revista Science  i ha estat publicat el 20 d’Abril proppassat.

Aquest ha estat un experiment que s’ha fet durant 20 anys per veure com el diòxid de carboni (CO2) afectava el rendiment de les plantes. Primer cal dir que els vegetals es divideixen en C3 i C4. Alguns dels trets dels C3: viuen en ambients humits, frescos o temperats, comprenen el 85 % dels vegetals, requereixen una temperatura de l’aire entre 18 i 24 graus i del sòl entre 4 i 7 graus. En canvi els C4 viuen en ambients tropicals i requereixen un entorn calorós, comprenen el 15 % de tots els vegetals i requereixen temperatures de l’aire entre 32 i 35 graus i del sòl entre 16 i 18 graus. Exemples de C3 són el blat, l’arròs i la civada mentre que exemples de C4 són el blat de moro, la melca i el mill perlat.

Fins ara es creia que les plantes del grup C4 responien menys a una elevació del CO2 que les plantes del grup C3. En canvi aquest experiment ha demostrat que durant els primers 12 anys en un ambient amb elevat índex de CO2 la productivitat augmentava en les plantes C3 en comparació amb les C4, tal i com es preveia. En canvi, durant els 8 anys següents la tendència va canviar i van ser les plantes del grup C4 les que augmentaven la productivitat en comparació amb les C3. Aquest tendències es van corroborar analitzant el consum de nitrogen i les taxes de mineralització del sòl.

Si aquest experiment es confirma vol dir que a llarg termini, les pastures d’ambients càlids i secs (C4) es veurien afavorides per un entorn amb elevats índexs de CO2. Encara no se sap el mecanisme que pot explicar aquest fet. Pot ser que un excés de CO2 faci que els bacteris del sòl tinguin més disponibilitat de nitrogen. Actualment les plantes absorbeixen aproximadament una quart part de les emissions de CO2 generades per l’espècie humana cada any.

Segons aquest experiment l’augment de productivitat de les C3 que vol dir també la capacitat de retirar CO2 de l’atmosfera va creixent els primers 12 anys però aleshores queda frenat per la falta de nutrients del sòl, en concret nitrogen i fòsfor. En canvi les C4 a partir d’aquell moment tenen fam de CO2 i la productivitat augmenta per que els fongs i la comunitat microbiana del sòl descomponen les plantes mortes alliberant nutrients com el nitrogen.

Vol dir això que no cal ja que ens preocupem per l’excés de CO2 atmosfèric? L’autor de l’experiment diu textualment: “La raó per la qual no podem dir com això pot afectar el nostre planeta és que un sol experiment és poc, necessitem una dotzena d’experiments com aquest”. Restarem a l’aguait.http://science.sciencemag.org/content/360/6386/317http://livepage.apple.com/shapeimage_2_link_0

Foto:  i.pinimg.com