MONTSE RUMBAU

El mas dels Mateu

El mas d’en Mateu és uns dels molts masos que hi havia hagut a Pontils. No sabem on era, i els de la zona no n’han sentit a parlar mai, segurament perquè feia molts anys que havia desaparegut.

Hem trobat les famílies que hi havien viscut, els Mateu, el que vol dir que eren els amos del mas.

Els Mateu del mas apareixen ja a la segona meitat del segle XVI.

El primer Mateu que trobem és el Perot Mateu del mas, casat amb la Joana i després amb la Margarida. Va tenir 13 fills, entre 1580 i 1618.

La Margarida Mateu, que mor l’abril del 1619, ha de ser la segona dona del Perot Mateu, que el 1618 va tenir l’últim fill: el Josep.

En el seu enterro: el 17 d’abril, no hi pot anar cap capellà de fora de Pontils, perquè va caure molta neu, “i van venir les corrents molt grosses u així no hi hagué al soterrament (enterrament) sinó lo mateix rector”.

Per la novena ho van compensar, hi va haver 20 capellans. Vol dir, si era la Margarida del mas Mateu, que els del mas Mateu no eren pobres, ja que podien tenir 20 capellans com els 23 dels Marí i els 22 dels Balcells.

Foto: Terres del terme de Pontils, d’on era el mas dels Mateu. Sant Miquel sempre present.

El Pere Mateu fa de padrí el 1594 d’una “ventureta” una nena de pares incògnits, l’Eulària, es van quedar la nena?

I el 1602, fa de padrí d’una filla del Pere Vilaplana i la Joana del mas Querol. Estava a prop el mas dels Mateu del mas Querol?

 

1580:

1580 és la primera data que trobem documentada, que coincideix amb el mas Querol. No hi ha dades anteriors, com ja hem dit altres vegades, el que vol dir que els Mateu del mas ja hi eren abans, i potser fins i tot molt abans del 1580, com devia passar també al mas Querol.

 

1801:

1801, l’última data que trobem. És quan mor, a 59 anys, el Ramon Mateu de la masia, fill del Francisco i la Rosa Domènech.

Des de 1580 fins al 1801, que sapiguem: 221 anys, sis generacions seguides de Mateu vivint sempre al mateix mas, el mas de la família.

Foto: L'esgésia de Pontils

Els animals del mas d’en Mateu:

Podria ser que el Magí Mateu que surt en una llista el 1723 on consten els animals que tenen els veïns de Pontils, fos el Magí Mateu del mas, casat amb l’Àngela Llorach, perquè coincideix amb les dates. Segons aquestes dades, els Mateu del mas tindrien:

2 ases,

dos porcs,

dos bous,

i un ramat de 100 cabres.

(Valentí Gual. Publicat a la Segarra Núm. 115  1989)

Així els masos amb ramats, serien el mas Marí, els Llorach del mas, els del mas Querol, i el mas Mateu.

 

Els bous

Els pagesos de Pontils encara tenen bous per llaurar la terra el 1723. Els bous permetien llaurar molt profund. Al segle XVIII, el cultiu de la vinya creix i les extensions dels cultius també, i a partir de mitjans del segle XVIII s’aniran substituint els bous per les mules, en alguns llocs més ràpid que en altres. Les mules anaven més de pressa que els bous per anar d’un lloc a l’altre i no llauraven tan profund com els bous, i en el cultiu de la vinya, això no calia.

Foto: Camps a la serra de la Brufaganya-Pontils

Més d’una família vivint al mas.

Com hem vist també al mas Querol, al mas Mateu també hi viuen més d’una família juntes en el mateix espai de temps:

Aquí són els dos Gabriel, un casat amb la Maria, i amb 11 fills, entre 1649 i 1682. L’altre amb l’Àngela, i amb 9 fills, entre 1657 i 1677. Eren oncle i nebot que es portaven pocs anys de diferència?

Com ja hem dit altres vegades, això suposa que el mas donava per viure-hi més d’una família.

 

Els últims Mateu del mas

A l’últim Mateu, el Ramon, ja no el va succeir l’hereu a la masia, ni cap altre dels sis xicots que va tenir, vol dir que a principis del XIX, els descendents ja no s’hi van voler quedar, i en van marxar.

Com ja hem dit, el 1801 encara hi vivia el Ramon, un oncle de l’últim hereu dels Mateu vivint al mas, el Ramon.

Podria ser que a la masia, després dels Mateu, hi anessin a viure uns masovers. Però el nom de la masia d’en Mateu ja no surt més.

 

La mort sempre present

Els Mateu no s’escapen de les moltes morts que havien de patir les famílies, sobretot dels fills, molts d’ells albats i també quan són més grans:

Com la Teresa que mor a 14 anys, el setembre del 1769, filla del Francisco i la Teresa Solé.

El Miquel, que mor a 22 anys, el desembre del 1796, fill del Ramon i la M Agna Esplugues. El 1788, ja se’ls hi havia mor el Ramon amb 2 anys.

Foto: Carrer de Pontils amb l'església al fons

Els Mateu que no són del mas

En aquests anys que hem trobat els Mateu vivint al mas, també trobem altres famílies que es diuen Mateu vivint a Pontils. Segurament alguns havien de ser els fills dels Mateu de la masia que no eren hereus i per tant no es podien quedar a la masia quan es casaven, o eren parents més llunyans, o potser eren uns Mateu que venien d’algun altre poble.

La casa de Joan Mateu del terme de Pontils

En dues ocasions es parla d’aquesta casa, que ha de ser un mas, ja que se’ns diu que és del terme de Pontils.

I podria ser que fos el mas dels Mateu. El Joan és l’hereu del Ramon i la M Ana Esplugas, i és segur que ell hi vivia fins que en va marxar, si és que va marxar. I potser tenia una forta personalitat perquè la gent anomenés el mas com la casa del Joan Mateu. 

El novembre de 1805, mor un nen ofegat en un cup de casa Joan Mateu, és el Ramon Cadéns, de 13 anys, els pares són de les Piles. L’enterren a Pontils. Viuen els Cadens al mas dels Mateu com a masovers. O el Ramon de 13 anys hi vivia sol treballant de mosso? molt probablement.

I el 1813 mor el Dionís Bonell a 5 anys, els pares, el Mateu Bonell i la Paula Mateu, viuen a la casa de Joan Mateu del terme de Pontils.

Pot ser que la Paula fos la filla del Ramon Mateu i de la M Anna Esplugas. I seria la Paula qui s’hi hauria quedat amb el seu marit i els seus quatre fills.

Pot ser doncs que la casa d’en Joan Mateu fos el mas dels Mateu de tota la vida, o podria ser que es tractés d’un altre mas de Pontils.

Foto: Terres del terme de Pontils

Mateu:

Un dels cognoms arrelats a Pontils, present des del segle XVI, moment en què trobem els primers documents. També trobem aquest cognom a Valldeperes, a Montalegre i Vallespinosa. I a Sta. Perpètua ja des de ben aviat: un Pere Matheu que era batlle i que consta en el fogatge de 1497, i en el del 1515, torna a sortir el Pere Matheu i continua sent batlle.    

A Turlanda, el poble abandonat que està a 3 km de Conesa, i que té un nom amb reminiscències llegendàries, hi havia hagut també un mas Mateu, com explica el Josep Ballabriga, coneixedor del passat d’aquests pobles.

També hi havia un mas que es deia cal Mateu a les Ordes, a Montagut.

Les famílies que hi van viure:

Perot Mateu del mas, i na Joana i na Margarida:

13 fills:

Benet, Joan, Antoni, Eulàlia, Andreu, Pere, Joan, Joan, Pere, Jaume, Magdalena, Gabriel, Josep.

Entre 1580 i 1618

Joan Mateu del mas i na Tecla

2 fills:

1624-1627

Gabriel Mateu del mas i Maria:

11 fills:

Joan, Francisco, Maria, Jacinto, Ramon, Joan, Maria, Eugènia, Marc, Nicolau, Francisca.

Entre 1649 al 1682.

Gabriel Mateu dit del mas i Àngela:

9 fills:

Elena, Mª Àngela, Maria, Magí, Josep, Maria, Josep, Àngela, Isabel.

Entre 1657 i 1677.

Magí Mateu del mas i Àngela Llorach:

11 fills:

Josep, Mª Àngela, Maria, Caterina, Jaume, Maria, Magí, Francisco, Marta, Mª Àngela, i Marina.

Entre 1688 i 1706.

Josep Mateu del mas i Coloma Massó:

8 fills:

Àngela, Maria, Josep, Magí, Mariano, Maria, Josep, i Tecla.

Entre 1713 i 1724.

Francisco Mateu de la masia i Rosa Domènech i Teresa Solé

8 fills:

Magí, Francisca, Magdalena, Ramon, Magí, Rosa, un minyó que mor al cap de 3 dies,

i la Teresa.

Entre 1733 i 1753

Josep Mateu, habitant en lo terme de Pontils, i Magdalena Bargalló:

3 fills:

Ramon, Paula i Francesc.

Entre 1734 i 1749.

Ramon Mateu de la masia, i M Agna Esplugas:

10 fills:

Maria, Magina, Joan, Paula, Miquel, Magí, Sebastià, Josep, Manuel, i el Ramon.

Entre 1766 i 1786.

Ramon Mateu, que ha de ser el fill del Francisco i la Rosa Domènech, que mor el 1801. 

MONTSE RUMBAU

29 d’agost de 2018

Contacta amb l'autora