JORDI GRAS

La duració de la temporada de grip

Aquesta vegada la font de la notícia que vull comentar és la cadena de televisió nord-americana CNN . En un balanç de la temporada de grip del 2018-19 als Estats Units diu que ha estat una de les més llargues dels darrers temps amb una duració de 21 setmanes. Normalment la temporada de grip en aquell país comença a la tardor i acaba a la primavera. La darrera temporada més llarga va ser la del 2014-15 que va durar 20 setmanes.

Pel que fa a la gravetat de la temporada de grip la qualificació que mereix és la de moderada. Mentre que la temporada prèvia, que vol dir la de 2017-18, va ser considerada greu ja que hi van morir més de 80.000 persones amb patologies relacionades amb la grip i en van ser hospitalitzades pels mateixos motius 900.000. Pel que fa a la temporada actual, 2018-19, 610.000 persones han estat hospitalitzades.

betev.cat

La grip és provocada per un virus que muta sovint i això fa que les vacunes s’hagin de preparar noves cada any en funció del tipus de virus que predomina aquella temporada. Aquesta temporada el que predominava era el H1N1, mentre que a partir de febrer va aparèixer el H3N2 que provocava grips més greus. Aquestes lletres H i N fan referència a la naturalesa de la superfície del virus que és el factor determinant a l’hora de fabricar la vacuna més adequada.

 

Les autoritats sanitàries d’aquell país recomanen la vacunació contra la grip per a totes les persones a partir dels 6 mesos de vida. També recomanen per a la gent més gran de 65 anys i els nens per sota de 2 anys la vacunació contra el pneumococ que és el bacteri que provoca la pneumònia. Recomanacions per l’estil són vigents a casa nostra. La pneumònia es pot presentar en persones que ja pateixen una grip i aleshores el pneumococ prolifera aprofitant la debilitat del malalt. Per això les dues vacunes són importants. Al CAP us donaran tota la informació per prendre la decisió més encertada.

Jordi Gras

28 de juny de 2019