JORDI GRAS

Tractaments contra el virus d’Ebola

Els nous medicaments o les noves vacunes s’han d’experimentar en humans malalts per demostrar si tenen les propietats curatives que experiments previs han suggerit; això és el que es coneix per assaig clínic.

Generalment els assajos clínics es fan al “doble cec” que vol dir que el pacient no sap exactament el tractament que rep, ni tampoc ho sap la persona que li dóna. Això es fa per evitar respostes esbiaixades.

La notícia recentment comunicada en la versió digital de la revista nord-americana Time  diu que un assaig clínic s’ha aturat perquè dos dels quatre tractaments assajats eren clarament més eficaços que els altres. Quan això passa s’atura l’estudi i els nous participants en l’estudi seran tractats amb una o l’altra dels tractaments més eficaços.

Aquest assaig clínic s’està portant a terme a la República Democràtica del Congo i els seu objectiu es provar 4 tractaments diferents per tractar persones infectades del virus d’Ebola. Sense entrar en aspectes tècnics els tractaments eren un producte antiviral i tres anticossos. Aquest estudi va començar el mes de novembre passat i fins ara (9 d’agost) ha tractat 681 pacients en quatre hospitals del nord del Congo que és una zona que està patint un brot de la malaltia d’Ebola. Va ser un aspecte controvertit iniciar un estudi precisament en ple brot de la malaltia.

El director de l’Institut d’al·lèrgia i malalties infeccioses dels Estats Units, Anthony Fauci diu que “en el curs d’un brot epidèmic d’una malaltia que no té un tractament com és l’Ebola es poden donar diferents medicaments i quan acaba el brot no saps quin ha resultat eficaç i quin no. En canvi un assaig clínic controlat ens ha permès saber quins tractaments són eficaços”.  

Un treballador sanitari desinfecta un centre sanitari amb aigua clorada com a precaució contra l’Ebola a Butembo, República Democràtica del Congo, el 27 de juliol de 2019. Agència Anadolu / Getty Images

Després del brot d’Ebola que es va produir a l’oest de l’Àfrica que va matar més d’11.000 persones entre el 2014 i el 2016, l’Acadèmia de Ciències va declarar que la recerca en ple brot de la malaltia era apropiat tant des del punt de vista ètic com científic, i l’estudi actual dóna la raó a aquella apreciació, segons el Dr. Fauci.

Les dades del present brot d’Ebola ens parlen d’uns valors aproximats de 2.700 persones infectades de les que unes 1.850 han mort, el que vol dir una taxa de mortalitat del voltant del 67 %. Els tractaments amb anticossos que porten les sigles mAb114 i REGN-EB3 han baixat aquesta taxa fins el 34 i el 29 %, respectivament. Cal també remarcar que aquest estudi s’està fent en una zona que a més de l’epidèmia d’Ebola fa anys que està patint una guerra civil.

Els responsables de l’estudi tenen clar que tractar malalts ja infectats pel virus només és una part de la resposta que ha d’oferir un sistema de salut pública. La resposta definitiva és prevenir la infecció, i un element molt important en aquest sentit es disposar d’una vacuna eficaç que eviti l’aparició de la malaltia. De moment hi ha una vacuna experimental de la Merck que s’està provant al Congo i països veïns, i una altra de la Janssen que s’està provant a Uganda.

Per acabar, el nom d’aquest assaig és Pamoja Tulinde Maisha que és una expressió en swahili que vol dir Junts salvem vides. El personal sanitari involucrat pertany a entitats públiques locals però també compta amb la col·laboració d’entitats humanitàries com l‘Aliança per l’Acció Mèdica Internacional, el Cos Mèdic Internacional i Metges Sense Fronteres. Mentre que el finançament rau en diners públics del Congo i dels Estats Units, i l’execució està coordinada per l’Organització Mundial de la Salut.

Jordi Gras

3 de setembre de 2019