El valor de la marihuana per tractar malalties mentals

JORDI GRAS

El valor de la marihuana per tractar malalties mentals

Un dels temes relatius a la salut que està en discussió permanent els darrers anys és l’ús de la marihuana amb finalitats terapèutiques. La notícia és que s’ha publicat a la revista The Lancet Psychiatry  un metanàlisi en relació a les discutides propietats de la marihuana pel tractament de trastorns mentals del tipus de l’ansietat, depressió, trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat, síndrome de Tourette, síndrome posttraumàtica, psicosi, etc.

En primer lloc cal aclarir que s’entén en aquest context per marihuana i per metanàlisi. Marihuana és el nom que es dona a les fulles i les flors assecades del cànem indi, que té per nom científic Cannabis sativa, varietat indica. Té molts altres noms segons la procedència però el que més ens interessa destacar és que es consumeix majoritàriament fumat, i que com a tota planta conté una gran quantitat de substàncies, entre les quals la que ha estat identificada com a més psicoactiva és el tetrahidrocannabinol (THC) encara que s’han descrit al voltant d’una seixantena de substàncies relacionades conegudes globalment com a cannabinoides. Per altra banda, un metanàlisi (en anglès meta-analysis) és un conjunt de mètodes estadístics que s’utilitzen quan es vol valorar un conjunt d’estudis clínics publicats sobre un medicament o sobre un producte.

En aquest cas l’article que hem esmentat al primer paràgraf ha estudiat 83 estudis clínics des del 1980 i que han involucrat més de 3000 persones. La conclusió del metanàlisi diu que en cap estudi es va veure una eficàcia clara amb els pacients tractats amb els cannabinoides. En canvi es va veure que el THC va agreujar els símptomes de psicosi en un estudi fet en 24 persones. A més les preparacions que contenien THC van augmentar la quantitat de persones que manifestaven efectes adversos així com la quantitat de persones que es retirava dels assajos degut als efectes adversos. Un expert de la Facultat de Medicina de la Universitat de Yale (Estats Units), Deepak Cyril D’Sousa fa una comentari més contundent sobre aquest estudi: ”En vista de l’absència d’evidències qualificades de l’eficàcia dels cannabinoides, junt amb els ja coneguts riscos que presenten, el seu ús pel tractament de malalties psiquiàtriques no està justificat avui en dia”.

Vull acabar recordant que tota l’estona s’ha valorat l’ús dels cannabinoides pels trastorns mentals especificats. Actualment els derivats del cànnabis estan a l’abast en molts països pel tractament del dolor especialment en l’esclerosi múltiple o com antiemètics entre d’altres indicacions.

foto: google.es

Jordi Gras

6 de novembre de 2019

Deixa un comentari