JORDI GRAS

La seguretat de la vacuna de Pfizer-BioNTech

En el moment d’escriure aquestes línies s’han compatibilitzat a nivell de tot el món 94.403.854 persones infectades pel virus SARS-CoV-2 i  2.019.916 de morts per la malaltia COVID-19. Per altra banda, el 2 de desembre de l’any passat l’autoritat sanitària del Regne Unit va autoritzar l’ús de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Comentarem els efectes secundaris reportats quan aquesta vacuna ha estat administrada massivament per a la prevenció de la COVID-19, en base a la publicació de Mariana C. Castells i Elizabeth J. Phillips a la revista New England Journal of Medicine que recull l’experiència del Regne Unit i dels Estats Units 

 

A les 24 hores de l’inici de la vacunació al Regne Unit es van descriure reaccions al·lèrgiques greus en dues treballadores sanitàries que de fet tenien antecedents d’al·lèrgies tant medicamentoses com alimentàries. Una cosa similar es va veure als Estats Units. A les 24 hores de l’inici de la vacunació, -15 de desembre-, una treballadora de la sanitat d’Alaska va presentar una reacció al·lèrgica als 10 minuts de rebre la vacuna. En aquest cas, però, aquesta persona no tenia antecedents d’al·lèrgies.

 

Aquestes troballes no van sorprendre als investigadors, ja que de l’experiència que es té en la vacunació se sap que apareixen reaccions al·lèrgiques en una de cada milió de vacunacions. En el cas de la vacuna Pfizer-BioNTech, però, quan s’han vacunat uns dos milions de persones la freqüència d’aquestes reaccions és unes 10 vegades més gran, o sigui d’un cas per cada 100.000 vacunats.

 

Aquestes reaccions al·lèrgiques, en concret es tracta de reaccions anafilàctiques, no són banals, però es contraresten per l’administració intramuscular d’adrenalina i no deixen seqüeles. De moment les autoritats sanitàries del Regne Unit i dels Estats Unit aconsellen que les persones amb antecedents de reaccions al·lèrgiques greus no siguin vacunades amb la vacuna de Pfizer-BioNTech ni tampoc amb la de Moderna. D’aquesta darrera hi ha poca experiència però és molt similar a la de Pfizer.

 

S’ha estudiat quin dels components de la vacuna és el que pot desencadenar aquesta reacció adversa. De l’experiència que es té en aquest camp se sap que els potencials causants solen ser els excipients, o sigui aquells ingredients que no són principals però que són necessaris per la seva funció de conservants o estabilitzants de la vacuna. El candidat més ferm per ara és el polietilenglicol (PEG), que pertany a una família de polímers àmpliament usats en la indústria i que s’expressen acompanyats d’un número que vol dir el pes molecular. De fet tant la vacuna de Pfizer com la de Moderna porten PEG 2000. Altres injectables, que no són vacunes, i que porten com excipient PEG 3350, han produït reaccions al·lèrgiques que han fet sospitar una vegada més del PEG, encara que sense poder-ho demostrar de forma inequívoca. El PEG és usat tant en la indústria alimentària, com a medicament (laxant), com a preparació de les colonoscòpies (PEG 3350 a PEG 4000), o com a contrast en ecocardiografies. Usos aquests que també han reportat casos d’anafilaxis.

 

Dintre de poc hi haurà milions o milers de milions de persones que hauran rebut la vacuna de Pfizer o la de Moderna i nous efectes adversos fins ara desconeguts es faran visibles. A més, noves vacunes amb mecanismes d’acció diferents seran autoritzades i es veurà tant la seva eficàcia com la seva seguretat i moltes preguntes tindran resposta.

 

De moment es disposa de dues vacunes eficaces i segures, si es prenen les precaucions que indiquen les autoritats sanitàries. Queden per respondre moltes preguntes, la primera la que acabem de tractar, o sigui: Quin dels components de la vacuna és el responsable de les reaccions al·lèrgiques?, però també: Quan temps durarà la immunitat induïda per la vacuna?; La vacunació limitarà la capacitat de transmissió del virus?; Hi haurà vacunes amb menys capacitat d’induir reaccions al·lèrgiques que les provades ara?. Amb l’acceleració que porta tot aquest procés ho sabrem en breu.

sport.es

Jordi Gras

20 de gener de 2021