JORDI GRAS

Els animals híbrids no son rareses de la natura

Animals híbrids són aquells que resulten del creuament de dues espècies diferents. L’animal resultant, híbrid, acostuma a ser estèril o amb una fecunditat menor que la població general. L’exemple més conegut és el resultat del creuament d’un cavall amb una somera que dóna un matxo (també conegut com mul/a somerí/ina), encara que la combinació d’una euga amb un ruc és la que té un èxit en la fertilització més elevat. De totes formes el que ens interessa remarcar aquí és que l’híbrid resultant és un animal fort i resistent. ca.vikipedia.org

 

Un article recent de la publicació en línia The Scientist  diu que els casos de creuaments entre dues especies animals (hibridació) no són tan excepcionals com es pensava fins ara. A part del cas del mul, se citen casos de mamífers marins (narval i beluga), d’animals terrestres (lleó i tigre) o el cas del llac Victoria a l’Àfrica, com a laboratori natural, on més de 500 espècies diferents de peixos de la família del Cíclids conviuen i generen híbrids contínuament donant lloc a vegades a noves espècies. El fet que la hibridació no sigui tan excepcional junt amb el fet de que a vegades dóna lloc a animals fèrtils ha fet pensar que aquest procés no és un carreró sense sortida, sinó que pot tenir importància en l’evolució de les espècies. De fet, sovint els muls són fèrtils.

 

Aquesta notícia s’ha relacionat amb una altra de fa cert temps segons la qual un 2 % del nostre material genètic procedeix dels Neandertals. Cal recordar que els humans que habitem el món ara som una sola espècie mentre que els Neandertals eren una altra espècie ja extinta. De les dues notícies es pot inferir que nosaltres fins a cert punt som uns híbrids dels humans primitius i els Neandertals. Aquest 2 % de material genètic de procedència Neandertal es manifesta en trets visibles que van des del color de la pell i del cabell fins a trets immunològics que augmenten la resistència a virus als quals els Neandertals estaven més exposats.

 

En definitiva l’arrogància que ha portat a afirmar que l’espècie humana és diferent i, evidentment superior, a la resta d’éssers vius cada vegada té menys fonament. Sembla que som uns híbrids, com el nostre simpàtic mul.

the-scientist.com

Jordi Gras

16 de maig de 2021