JORDI GRAS

Hi ha 50 mil milions d’ocells al món

Segons una estimació recent la població d’ocells salvatges al món és de 50 mil milions d’exemplars. Aquest nombre es veu que és consistent amb anteriors estimacions. A mi m’ha sorprès que hi hagi unes sis vegades més ocells que persones.

La majoria d’espècies d’ocells tenen molt poca població, però n’hi ha quatre que arriben a mil milions d’exemplars, i són: el pardal comú (Passer domesticus), l’estornell vulgar (Sturnus vulgaris), la gavina de Delaware (Larus delawarensis) i l’oreneta comuna (Hirundo rustica). Després vénen per sota de mil milions d’exemplars: el gavinot hiperbori (Larus hyperboreus), el mosquer dels verns (Empidonax alnorum), la gavineta de tres dits (Rissa tridactyla), l’alosa banyuda (Eremophila alpestris), el xatrac fosc (Sterna fuscata) i el pardal de prat (Passerculus sandwichensis).

Aquestes dades provenen d’una recent actualització que s’ha publicat a la revista de l’Acadèmia de Ciències dels Estats Units. Els autors d’aquest treball remarquen la importància que té el coneixement de la població de les aus des del punt de vista ecològic, evolutiu i de cara a la conservació de les espècies. No és una feina fàcil i es basa en dades d’espècies estudiades directament i dades que provenen d’avistaments comunicats al web e-bird  per part de voluntaris per tot el món.

Les diferents espècies d’ocells estudiades són 9700 que es creu que comprenen el 92 % dels ocells existents avui en dia. L’article explica les tècniques utilitzades per fer un comptatge el més precís possible. Pel que fa a les espècies d’ocells que no s’han pogut quantificar, s’addueixen les raons següents: l’espècie és molt rara i no ha estat avistada per e-bird,  hi ha molts pocs avistaments que no permeten saber la densitat de la població i finalment, l’espècie ha estat vista i comunicada a e-bird però s’ha optat per no fer públics aquests avistaments per ser una espècie que està en perill degut al comerç il·legal d’espècies animals rares.

Tal i com hem dit abans hi ha poques espècies amb molts exemplars i per altra banda hi ha unes 1180 espècies que tenen menys de 5000 exemplars cadascuna. Altres detalls d’interès són que 18 mil milions d’ocells habiten Europa, Àsia i el nord d’Àfrica mentre que 16 mil milions habiten Amèrica de Nord; 15 mil milions mengen invertebrats, mentre que 13 mil milions són omnívors i només 194 milions són carronyaires.

 Aquestes dades també plantegen noves preguntes: Com es va modificant la població d’ocells en funció del temps?, i en funció de la seva història com espècie animal?, Com afecten els canvis introduïts per la espècie humana en la natura en la distribució dels ocells?, Quines espècies d’ocells requereixen més atenció per evitar la seva extinció?.

Pardal comú. Passer domesticus
Estornell. Sturnus vulgaris
Gavina de Delaware. Larus delawarensisen.wikipedia.org
Oreneta comuna. Hirundo rustica

Jordi Gras

23 de maig de 2021