JORDI GRAS

Són tres però són un trio, o no?

La grua europea (Grus grus) és un ocell que no nidifica a Catalunya però sí que hi apareix en el curs de les seves migracions. És camallarg i esvelt, fa entre 114  i 127 cm d’alçada i arriba a pesar entre 4 i 7 kg. L’envergadura alar és al voltant dels 2 metres (Viquipèdia). S’han vist grues en migració a l’estany d’Ivars però no s’hi estableixen (Fauna de l’estany d’Ivars i Vila-sana

La notícia d’avui (The New York Times), però, tracta de la grua sarus (Antigone antigone), que habita aiguamolls i camps negats al Pakistan, al nord de l’Índia, al sud-oest de la Xina, a Birmània i també a Queensland i al Territori del Nord, a Austràlia, i que té el cap de color vermell fosc i l’alçada d’un home adult (Viquipèdia).

L’esmentat diari es fa ressò d’un treball científic de la revista Ecology segons el qual la reputació romàntica de la grua com animal monògam estricte del que s’explica que quan un membre de la parella mor l’altre defalleix de pena, es podria anar en orris segons els estudis del doctor K.S. Gopi Sundar que treballa per la Fundació per la Conservació de la Natura a l’Índia.

El doctor Sundar ha descobert que les parelles de la grua sarus a vegades permeten a un tercer animal que se’ls ajunti. Aquests grups de tres animals poden facilitar la cria de la descendència quan les condicions ambientals no són favorables. El tercer animal faria un treball au-pair o sigui com de mainadera i el grup estaria tan ben integrat que el càntic que emeten per marcar el territori passa a ser d’un duet a un trio.

La primera observació per part del doctor Sundar d’un grup de tres grues, i del qual en va fer un seguiment, es va produir l’any 1999. L’any 2011 va ensinistrar als seus ajudants de camp (habitualment agricultors locals) per a l’observació de les grues. Això va permetre constatar que aquests grups de tres eren poc freqüents: se’n van enregistrar un total de 193 d’entre un total de 11.500 avistaments. El tercer integrant del grup tan podia ser mascle com femella.

Aquestes observacions han permès confirmar que aquesta conducta es produeix quan l’entorn és advers i amb manca de zones humides, cosa que fa pensar que aquest comportament sigui una adaptació evolutiva davant d’un entorn desfavorable. Cada any el tercer animal abandona el grup quan la parella fa el niu i cova els ous. Però quan el pollet o pollets tenen un mes d’edat aproximadament el tercer element reapareix i ajuda a alimentar les cries. D’aquesta forma s’aconsegueix criar un pollet aproximadament cada dos anys. Aquest comportament genera moltes preguntes. La primera ¿qui és aquest tercer animal?

En altres espècies d’ocells algun dels fills de la parella ajuden als pares a criar el que són els seus germans. Exemples d’això són el gaig de bardissa de Florida (Aphelocoma coerulescens) o la boscarla de les Seychelles (Acrocephalus sechellensis).

El doctor Sundar no creu que en el cas de la grua sarus el tercer element sigui un fill de la parella. Encara que no es descarta que tingui algun parentiu. Però si l’element nouvingut no té cap parentiu i no es pot aparellar, quin benefici obté amb el seu comportament? Una possible explicació seria que obté un aprenentatge de com defensar el territori i de la cria dels pollets.

La formació d’equips per tenir cura de la descendència s’ha descrit en altres espècies animals: alguns monos, mangostes, aranyes, insectes, ocells i peixos. Però fins ara ningú havia comunicat que això també passés en les grues.

Els treballs futurs del doctor Sundar aniran en el sentit d’esbrinar si el tercer element té algun parentiu amb la parella amb la que s’uneix i també si en algun cas aquest tercer element s’aparella, o dit d’una altra forma si les grues són realment monògames. O de forma col·loquial, si el grup de tres és un trio o no.

El doctor Sundar es lamenta per si els seus estudis desfan la mitologia que existeix al seu país al voltant de les grues com a exemple de monogàmia estricta i de fidelitat fins a la mort. Però, ens preguntem nosaltres, no és funció de la ciència el posar llum on hi ha desconeixement, obscurantisme i mites?

                                    Grus grus, ca.wikipedia.org      

                            Sarus crane (Grus antigone) ca.wikipedia.org

Jordi Gras

19 d’abril de 2022