La casa de la Torre  anys 20

Foto arxiu familiar.

Ajudantes al temps del batre: omplint el porgador. Any 1957

   Foto arxiu familiar.

La casa de la Torre dels Plans de Ferran  Anys 40 - 50
  Foto: arxiu familiar.