Prop del riu, un lloc adient per alguns oficis que havien de menester força aigua.ARXIU ACBS fotograf: Maria Vallès 1910

ELS OFICIS A SANTA COLOMA DE QUERALT

A LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XVII.

Entre 1600 i 1625, a Santa Coloma Queralt hi hagué 1245 naixements, 643 dels quals van ser nens i 602 nenes. En el mateix període, hi hagué tan sols 468 defuncions. (a les defuncions no hi són comptats els albats, que són els infants menors de 9 anys, ja que els rectors no els anotaven), 235 eren homes i 233 eren dones.

A través dels llibres parroquials colomins, hem pogut descobrir els oficis de Santa Coloma d’ara fa 400 anys.

En cada registre de baptisme, hi ha boi sempre, la professió del pare del nou-nat i del padrí d’aquest.

I a les defuncions, si bé amb menys precisió, també se’ns diu l’ofici del difunt.

Tot seguit us passo una llista de tots els oficis per orde alfabètic.

ABAIXADORS

Aquest menestral (1) abaixava els draps de llana. La seva feina consistia en tallar i anivellar el pèl sobresortint amb unes estisores especials. Generalment, aquest ofici era auxiliar del de paraire.

A Santa Coloma n’hi havia sis.

Cervera, Joan

Fabra, Lorens

Llembart, Magi

Quintana, Franch

Quintana, Gaspar

Sengenis, Joan

.

ADROGUERS

Els adroguers estaven especialitzats en vendre al detall productes típics  d’ultramar i les colònies com ara les espècies (pebre, canyella, safrà, etc.) i el sucre o el cacau.

Clarasso, Pere

Marcer, Joan

ALUDERS

L`aluder era un fabricant d`aluda, producte que s`obtenia adobant la pell blanca de xai o cabrit amb alum de roca (2). L`aluda es caracteritzava per ser blanca, molt suau i prima, i era molt apreciada per fer guants, bosses i cobertes de llibres.

Llevessola, Gabriel

APOTECARIS

Els apotecaris preparaven i venien medicines, xarops, aigües, ungüents, cataplasmes, herbes, etc.

Als llibres parroquials, també els anomenen especiers.

Lloreta, Joseph. Especier

Pellicer, Francesch. 

Pellicer, Raphael. Especier

Mongraula, Vicens. Especier

Rull, Hieroni. Especier.

ARGENTERS

Artista que treballava principalment l`argent, però també altres metalls preciosos, combinant-los a vegades amb pedres precioses.

Carbonell, Hieronim

BARBERS

Aquests professionals, a més de tallar els cabells i afaitar la barba, també feien petites operacions de cirurgia menor, com ara practicar sagnies, extraccions dentals, rebentar furóncols, embenar úlceres… fins i tot podien tractar fractures i luxacions.

Artigau, Joan. Era barber cirurgià.

Audet, Miquel

Massaguer, Joseph. Era barber cirurgià.

Pons, Joseph. Era barber cirurgià.

Puig, Joan. Era barber cirurgià.

Senou, Jaume 

Ximenis, Michael

BLANQUERS

Menestral que adoba les pells dels animals després d`haver-ne eliminat el pèl i la llana fins a transformar-les en cuir.

Angles, Joseph. Era de Valls.

Oluyes, Gasto

Miralles, Miquel

Vinyals, Andreu. Era de Cervera.

BARRETERS

Giralt, Joan

BASTERS

El baster és la persona que fabrica i arregla basts i tots els altres guarniments per a les bèsties de càrrega.

Canals, Sebastia

Rius, Joan

BORREGUERS

Pastor que guarda borrecs. Un borrec és una cria d’ovella d’un a dos anys.

Busquets, Joan

BOTERS

Un boter era un menestral, l’ofici del qual era fer bótes, tines, tonells, etc., destinats a contenir especialment vi, o pesca salada.

Comes, Francesh

Comes, Pere

Vidal, Jaume

Vidal, Joan

BOTIGUERS

Ferrer, Nicolau

BOTIGUER DE DRAPS

Els draps eren els teixits fets de llana que s’usaven per fer vestits.

Ninot, Joan

BOTIGUER DE TELES

Eren teixits fets de lli o de seda.

Cassanya, Bernat

Riba, Joan

CALCETERS

Qui fa, adoba o ven calces. En el Renaixement, les calces eren una peça de vestir masculina ajustada al cos, que cobria des de la cintura fins als peus. De fet, eren dues peces separades, una per a cada cama, que s’unien mitjançant uns cordons.

Mestre, Phelip. També era caputxer.

Prats, Jaume

Sureda, Esteva

Vilar, Anthoni

Vilar, Jaume

Vilara, Coloma

artdelaterra.cat

CAPUTXERS

Eren els fabricants de caputxes.

Mestre, Phelip. També era calceter.

CALDERERS

Guillammes, Juan      

Verges, Joan 

Vergonyos, Anthoni

CAMBRERA

Domenega, Magdalena

Era cambrera de la Sra. Comtessa.

CARBONERS

Retes, Bernat

Retes Joan

CARNICERS

Arrufat, Joan

Blavia, Joan

Gavarro, Jaume

Miralles, Anthoni

Vinyals, Joseph

CAUSÍDIC (ADVOCAT)

Marti, Vicens

Palomeres, Joan

CIRURGIANS

Els cirurgians feien operacions manuals amb instruments quirúrgics. Aquesta pràctica terapèutica implicava manipulació i pressuposava l’accés a l’interior de l’organisme a través de perforació o incisió a la pell.

Artigau, Joan. Era barber cirurgià.

Massaguer, Joseph. Era barber cirurgià.

Pons, Joseph

Puig, Joan

Alguns d`aquests cirurgians, també són anomenats   barbers, per tant, devien ser barbers-cirurgians.

COCHS (ARA CUINERS)

Joan, Bernat. Era el cuiner del Sr. Comte. Era francés.

Ginestar, Joan. Era el cuiner de l`hospital.

CRIADES

Cereta, Joana

Solera, Anna

Una altra, el nom de la qual és il·legible.

Totes tres servien a la Sra. Comtessa.

CRIATS

Coderch, Pere. Era estranger.

Nuet, Joan 

Roget, Pere. També era pagès.

Eren al servei del Sr. Comte.

DAURADORS

Eren uns fusters especialitzats a entallar i esgrafiar i també practicaven l’escultura, la pintura i fins i tot l’arquitectura.

A la vila n’hi havia un.

Esteve, Gaixet

També el citen com a pintor.

ESCOLÀ

Mur, Joseph

ESCRIVENTS

Alaix, Pere Pau. Jove escrivent.

Balcells, Antoni

Baluer, Cristofol. Era d`Oriola.

Camps, Clament. En casa de Joan Rocha, notari.

Forn, Joseph. 

Llop, Francesch. Jove escrivent.

Mur, Joseph

Pujoll, Joan. Jove escrivent.

Rocha, Francesh

ESTUDIANTS

Bover, Jaume

Fonoll, Pere Pau. “Estudiant en lleys y canons”.

Gornals, Pau

Lenbart, Joan

Marti, Joan

Masades, Hiacynto

Requesens, Jaume

Sala, Franch

Vilar, Francesc

ESPECIERS

Comerciant d`espècies a la menuda. Aquesta denominació tendí, al segle XVI, a ser substituïda per la d’adroguer.

Lloreta, Joseph

Pellicer, Raphael

Mongraula, Vicens

Rull, Hieronim

A la llista d’apotecaris, trobareu els mateixos noms.

FERRADORS

Menyer, Toni. També era ferrer.

FLEQUERS

Huluja, Gasto

Queralt, Magi. Posa forner.

FERRERS

Anrich, Pere

Andreu, Pasqual

Augenos, Pere

Bassies, Joan

Busquets, Antoni

Coloma, Toni

Coloma, Francesch

Cosi, Bernat

Ferrer, Francesch

Font, Joan

Lafont, Joan

Menyer, Toni. També era ferrador.

Rosines, Gabriel

Rossich, Pere

Sendra, Gregori

Sendra, Joan

Setalui, Pere

FUSTERS

Alaix, Juan

Benet, Hieronim

Colomines, Michael

Faura, Mateu

Montargull, Francesh

Pejuan, Andreu

Pons, Antoni (o Pont)

Porsella, Hieronim

Rates, Magi   

Robio, Joan

Soler, Pere

Talavera, Matheu

Vaciana, Jaume

HOME D`ARMES

De Nanclares, Bartholome.

 Era de “los Reinos de Castella la Vella del adelantado mayor de Castella”.

HOSPITALERS

Marimon, Antoni. Tenia cura de l’hospital.

HOSTALERS

Farrer, Hieronim

Farrer, Pere

Ferrer, Bernat. També era paraire.

Mas, Anthoni. També era pagès

HORTOLANS

Segurament que hi havia molts pagesos, potser la majoria, que tindrien els seus horts particulars on conrearien les seves hortalisses els excedents de les quals vendrien al mercat o a les botigues de Santa Coloma.

Galtes, Joan

Galtes, Margarida

Llaurador, Francesch

Ninot, Magi

Palomera, Baltezar

LLEVADORES

Mercera, Marianna

Rates, Hieronima

MAJORDOM

Palou, Damia. Estava al servei del Sr. Comte.

MANYANS

És qui fabrica i ajusta panys, claus i altres objectes de ferro per a edificis i mobiliari.

Duran, Francesch

Jover, Anthoni. O serraller.

Seguranyes, Matheu

MARXANDERS (marchanders)

Requesens, Vicens

MARXANTS

Els marxants eren venedors ambulants de marxanderia menuda i variada.

Baita o Baifa, Joan

Casanyes, Joan

Cassaigne, Bernat

Riba, Antoni

Riba, Joan

Ribes, Joan

MERCADERS

Els mercaders es dedicaven al comerç a l`engròs. S`hi incloïen els armadors i patrons de nau, els banquers i canviadors, els corredors d`orella, els arrendadors  d’imposicions i altres negociants.

Bover, Simon. Era d’Aguiló.

Cugull, Pau

Farrer, Joan

Ferrer, Andreu

Ferrer, Francesc

Ferrer, Pere

Ferrera, Pere

Fonoll, Antoni

Fonoll, Joan

Fonoll, Joseph

Fonoll, Michael

 

 

 

Gornals, Francesh

Gornals, Joan

Lop, Jaume

Ninot, Andreu

Ninot, Joan. També era botiguer de draps o draper.

Planes, Raphael

Pasqual, Andreu

Requesens, Jaume

Requesens, Vicens

Sala, Francesch

Sala, Pere

Verdera, Joan

Votot, Joan

MESTRES DE CANT

Pomes, Onofre

MESTRES DE CASES ( ACTUALMENT PALETES)

Breu, Guillem

Caralto, Pere

Coloma, Matheu

Monjo, Pau

Oliva, Jaume

Oluja, Pere

Lleuger, Joan

Marti, Jaume

Marti, Joan

 

Marthi, Jaume

Massia, Jaume

Mathia, Jaume

Monjo, Pau

Pejuan, Andreu

Pejuan, Magi

Proest”, Giral

Rocha, Francesch

Vals, Pere

METGES

Bertran, Joan

Busquet, Jaume

Capdevila, Matheu

Ratés, Jaume

MISSATGERS

 Els missatgers repartien la correspondència a peu o a cavall.

Nogues, Joan

Noya, Baltezar. També era nunci.

Puig, Joan

MOLINERS

Calvet, Jaume

Casanoves, Pere

Lloreta, Joan. Era de Sant Gallard.

Lloses, Hieronym

Mas, Joan

Mestre, Francesch

Pellach, Pere

Requesens, Joan

NEGOCIANTS

Els negociants portaven un negoci comercial, especialment de bestiar.

Bellver, Antich

Company, Magi

Company, Nofre

Esbert, Joan

Gornals, Francesch

Queroll, Pau

NOTARIS

Alaix, Pau

Alaix, Pere

Parpinya, Saldoni. Jove notari.

Pujol, Joan

Rocha, Francesc

Rocha, Joan

NUNCIS

Era el funcionari encarregat de fer els pregons.

Camps, Joan

Noya, Baltezar. També era missatger.

Palomera, Joan

Peralta, Sebastian

Puix, Sebastian

ORGANISTES

Pomés, Andreu

PEDRENYALERS

El pedrenyal era una arma de foc, a manera d’escopeta curta, que s’usava als segles XVI i XVII i es disparava mitjançant una pedra foguera.

Mota, Joan

PAGESOS

Els pagesos eren el grup més nombrós que vivia a la vila. N`hem trobat fins a 184.

Albareda, Antoni

Albareda, Pere

Amat, Joan

Arnavat, Pau

Arnevat, Montserrat

Badia, Pere

Balcell, Damia

Balcell, Llorens

Balcell, Pau

Balcells, Bernar

Balcells, Joan

Bargallo, Joan

Biosca, Joan

Biosca, Pere

Blavia, Andreu

Blavia, Joan

Blavia, Josep

Blavia, Pere

Bordes, Bernat

Borges, Barthomeu

Borges, Bernat

Borras, Andreu

Borras, Jaume

Bover, Jaume

Busquet, Joan

Busquet, March

Calafell, Melcior

Canals, Bertran

Carbonell, Anthoni

Calbonell, Francesch

Carbonell, Hieronim

Calbonell, Jaume

Castells,Melcior

Certa, Jaume

Cervera, Pere

Company, Onofre

Cornellana, Mathia

 

 

 

Domingo, Pere

Ferrer, Cristofol

Ferrer, Jaume

Ferrer, Joan

Ferrer, Francesch

Festa, Jaume

Font, Joan

Forcada, Pere

Fornell, Magi

Fornells, Dionis

Fuster, Barthomeu

Gassio, Jaume

Gabarra, Jaume

Gener, Pere

Matheu, Gili

Giner, Joan

Giner, Macia

Giner, Mathia

Giner, Pere

Ginoves, Pere

Jover, Joan

Llorach, Jaume

Lloreta, Joan

Lloses, Hieroni

Lloses, Joan

Luquesan, Gabriel

Malet, Sebastia

Marimon, Antoni

Marimon, Pere

Marti, Francech

Marti, Vicens

Mas, Anthoni

Mas, Francesch

Mas, Mathia

Mas, Pere

Mas, Vicens

Matheu, Joan

 

 

 

Matheu, Montserrat

Matheu, Toni Joan

Mensa, Joan

Mercer, Bathomeu

Mercer, Joan

Meri, Pau

Mesades, Antoni

Mestre, Jaume

Mestre, Joan

Mestre, Miquel

Michael, Joan

Michael, Pere

Michael, Toni

Miquel, Pere

Miralles, Gili

Miralles, Joan

Mota, Joan

Mulet, Magi

Mulet, Vicens

Mullerat, Jaume

Mullerat, Joan

Mullerat, Magi

Mur, Pere

Ninot, Magi

Ninot, Miquel

Oliva, Jaume

Oronies, Miquel

Ossello, Joan

Osset, Guillem

Padro, Antoni

Padro, Lorens

Piner, Pere

Piulats, Pere

Plasa, Joan

Plasa, Melcior

Portella, Montserrat

Pujal , Miquel

 

 

 

Quer, Domingo

Queralt, Mathia

Queralto, Pere

Querol, Andreu

Querol, Bernat

Querol, Joan

Querol, Vicens

Rabassa, Lluis

Rates, Barthomeu

Rates, Joan

Reich, Andreu

Renyer, Aandreu

Renyer, Pere

Retes, Gabriell

Reyes, Anxeris

Rius, Andreu

Rius, Francesch

Rius, Josep

Robio, Antoni

Robio, Jaume

Robio, Joan

Roca, Joan

Roca, Miquel

Roca, Pere

Rocha, Joan

Rocha, Ramon

Rodes, March

Rodes, Vicens

Robordosa, Pere

Romeu, Jaume

Rosanes, Tomas

Roset, Francesch

Roset, Jaume

Roset, Joan

Rossich, Hiacinto

Salat, Bathomeu

Sanou, Jaume

 

 

 

Santacana, Francesch

Sarro, Joan

Segura, Vicens

Sengenis, Bernat

Sengenis, Joan

Soler, Anthoni

Soler, Thomas

Soller, Pau

Solsona, Phelip

Subiro, Pere

Torner, Francesch

Torner, Gili

Torralbes, Anthoni

Tous, Toni

Triba, Joan

Trullols, Joan

Tuilla, Joan

Turullols, Toni

Valenti, Barthomeu

Vallbona, Joan

Verdera, Joan

Vicens, Marti

Vidal, Joan

Vidal, Pere

Vila, Joan

Vila, Pere

Vilanova, Antoni

Vilanova, Gaspar

Vilar, Andreu

Vilar, Anthoni

Vilar, Francesch

Vilar, Gabriel

Vilar, Gaspar

Vilar, Joan

Vilar, Mathia

Vilar, Pere

PARAIRES

L’ofici de paraire consistia a apariar la llana per a ser teixida. Era un procés llarg i laboriós… de primer la llana era classificada segons la seva qualitat i tot seguit era netejada de les seves impureses i estirada, després s’havia de submergir en oli d’oliva, i es cardava. Tot seguit era portada als filadors i més tard als retorcedors que preparaven els ordits que eren passats als teixidors. Un cop teixida la peça passava pel molí draper on era enfortida, desgreixada i enfeltrada. Després d’aquesta tasca els draps eren estirats als estricadors de fusta i es tornaven a cardar. A continuació passava per les mans dels abaixadors, què amb unes estisores especials igualaven els pèls i encara pels escutiadors, que amb unes pinces treien les impureses i els nusos. A la fi, la peça era premsada i ja estava llesta per a ser venuda.

Abans d’acabar tot aquest procés, la peça podia ser tenyida pels tintorers o ser venuda en brut.

Amb tanta abundància de paraires com hi havia a Santa Coloma hi devia haver diversos molins drapers. En aquests molins hidràulics, les teles eren colpejades amb unes maces de fusta, amb la finalitat que més amunt ja hem apuntat.

Balcell, Joan

Beleuja, Joan

Blavia, Matheu 

Blavia, Pere

Brianso, Magi

Brossoses, Anthoni

Brunet, Joan

Carbonell, Pere

Carcet, Francesch

Carol, Francesch

Congost, Joan

Cugull, Pau

Esteva, Joan

Esteva, Pau

Fa, Jaume

Fabrer, Joan

Fabrer, Magi

Farrer, Bernat

Farrer, Pau

Ferrer, Bernat

Ferrer, Jaume

Ferrer, Pau

Figueras, Joan

Gassio, Joan

Gatio, Joan

Griso, Guillem

Joan, Joan

Llembart, Nicasi

Llevet, Francesch

Llorach, Jaume

Magoles, Jaume

Marcer, Lluis

Marcer, Matheu

Marti, Joan

Marti, Pere

Mathia, Joan

Mercer, Andreu

Mercer, Jaume

Mercer, Joan

Mercer, Lluis

Mercer, Magi

Mercer, Matheu

Mestre, Jaume

Miralles, Antoni

Mur, Joan

Mur, Mathia

Mur, Pere

Noet, Llorens

Novella, Pere

Nuet, Llorens

Poch, Joan

Porta, Barthomeu

Prunera, Andreu

Puig, March

Puig, Pere

Querol, Francech

Rius, Francesch

Robio, Jaume

Rocha, Anthoni

Rocha, Francesch

Rocha, Joan

Rocha, Pere

Rocha, Pere Anthoni

Rodrigues, Diego

Romeu, Joan

Roset, Jaume

Roset, Frncesch

Sagarra, Lluis

Sanou, Francech

Segura, Jaume

Segura, Toni

Sendra, Gregori

Sendra, Joan

Sengenis, Bernat

Sengenis, Ivan

Senou, Joan

Senou, Pere

Soler, Pau

Solsona, Monserrat

Solsona, Pere

Steva, Pau

Thomas, Anthoni

Torner, Francesch

Torner, Pere

Tous, Anthoni

Trilla, Hiacinto

Trullols, Joan

Vilanova, Francesch

Vilanova, Joan

Vilar, Andreu

Vilar, Gaspar

Vinyals, Joseph

PASSAMANERS

El passamaner fabricava o venia objectes sumptuaris de seda, de petites dimensions, com ara floques, passamans, bosses, botons, etc.

Font, Joan

 

PASTORS

Forcada, Pere

Guardia, Pere

Teixidor, Bernat

Vilanova, Franch

PINTORS

Els pintors d’aquella època, eren artistes que practicaven l`art de la pintura. Creaven quadres i frescos d’una manera considerada artística.

De Lavalea, Joan. Era estranger.

Gaixet, Esteve. També era daurador.

POLVORERS

La indústria d’armament va viure un moment de gran puixança als segles XVI i XVII, i amb ella la producció de pólvora.

La pólvora és composta per una barreja de salnitre, sofre i carbó a parts desiguals. Aquests ingredients havien de ser mòlts mitjançant la força d’un molí hidràulic.

A Santa Coloma n’hi devia haver un o dos d’aquests molins polvorers.

Arnevat, Gabriell

Margo, Pau

Prats, Jaume

PREVERES

Els preveres eren els sacerdots o rectors.

Alaix, Pere

Bages, Barnat

Farre, Joan

Febrer, Magi

Ferre, Monserrat

Lembart, Joan

Mercer, Magi

Mur, Joseph

Sanou, Andreu

Segarra, Magi Joan

Sengenis, Joan

Torner, Gili

PROCURADORS

De Totosaus, Joan Andreu. Era el procurador de la Sra. Comtessa.

Joan Palomera

RETORCEDORS

Després de cardada la llana, es filava i tot seguit hi intervenia el retorcedor, que era l’operari que preparava els ordits (3) que eren lliurats als teixidors.

Grisso, Guillem

Mullerat, Jaume

Rocha, Francesh

Romeu, Joan. Retorcedor de llana.

REVENEDORS

Era la persona que venia productes a la menuda. (4)

Balcells, Lorens

Domenech, Joan

Domenys, Joan

Fabrer, Magi

Febrer, Climent

Nuet, Llorens

Nuet, Matheu

Puig, Pere

Renyer, Joan

Rocha, Joan. També era traginer.

Rocha, Toni

Roset, Juan

Sala, Joan

Vinyals, Andreu

SABATERS

Alonso, Pau

Aymerich, Francesh

Aymerich, Mateu

Balcells, Lorens

Brienso, Pere

Brossoses, Magi

Brunet, Magi

Brunet, Pau

Castells, Jaume

Castells, Joseph

Castells, March

Castells, Matheu

Gavarro, Lluis

Joan, Pere

Marti, Magi

Mas, Pau

 

Montargull, Pere

Mulet, Sabastia

Nicolau, Joan

Pons, Joseph

Rocha, Anthoni

Rosich, Pau

Torres, Joan

Sivilla, Giralt

Sivilla, Guinot

Sivilla, Toni

Vilar, Pau

Curiosament, no hem trobat cap espardenyer, ni cap escloper en aquests vint-i-cinc anys.

SASTRES

Brienso, Pere

Bayries, Pere Magi

Brossoses, ?

Fons, Antoni

Forns, Joseph

Gili, Pau

Gomis, Pau

Jonart, Francesch

Jornet, Francesch

Montergull, Pere

Pellicer, Anthoni

Rosanes, Francesch

Roset, Joan

Soberano, Joan

Sureda, Esteve

Tous, Jaume

Tous, Joan

Valles, Massia

Valles, Mathia

Veciana, Matheu

Els sastres feien vestits especialment per a homes. Curiosament, no hem trobat cap modista o cosidora que fes vestits per a les dones, segurament que es compraven la roba i se’ls feien elles mateixes.

SECRETARIS

Jaile, Franch. Estava al servei del Sr. Comte.

SERRADORS
Els serradors treballaven en parelles, ja que feien servir serres de dues mans.

Clapes, Pere

Manyer, Antoni

Bordes, Francesch

Bordes, Ramon

Font, Antoni

Font, Joan

Paget, Antoni

Rafi, Joan

Refi, Isidro

Xefi, Pere

TAVERNERS

Les tavernes eren uns establiments, on a més de servir begudes alcohòliques i menjar als clients, també els allotjaven.

Domenech, Joan

Rocha, Joan

Vilar, Joan

TEIXIDORS DE LLANA

Cervera, Joan

Crausich, Jaume

Esteve, Joan

Franquesa, Francesch

Franquesa, Jaume

Franquesa, Joan

Ferrer, Andreu

Marti, Pere

Montargull, Andreu

Segura, Pau

Santacana, Joan

TEIXIDORS DE LLI

Bages, Joan

Blavia, Monserrat

Blavia, Pere

Costa, Joan

Dalmon, Berenguer

Locari, Andreu

Llorach, Andreu

Mas, Joan

Santacana, Joan

TENDERS

Les tendes són els establiments on es ven a la menuda.

Balcell, Lorens

Febrer, Climent

Febrer, Francesch

Febrer, Magi

Font, Joan

Nuet, Matheu

Riba, Joan

TINTORERS

Ofici que consistia en rentar, tenyir i eixugar la roba.

Claper, Pere

Esteva, Andreu

Esteva, Hiacinto. També era paraire.

Esteve, Joan

Gili, Matheu

Gili, Joan

Lleonarda, Catharina

Lleonarda, Joana

Lleonart, Gili

Lleonart, Matheu

Mas, Joan

Mas, Miquel

Rogordosa, Pere

Sala, Guillem

TRAGINERS

Els traginers transportaven mercaderies i viandes d’un lloc a un altre, sigui amb carro o a l’esquena d’una bèstia.

Broch, Pere

Canals, Bertran

Fontanilles, Bertran

Ginoves, Monserrat

Mas, Francesch

Miralles, Gili. També era pagès.

Rius, Pere Francesch

Rocha, Joan. També era revenedor.

Segurament que vint-i-cinc anys són molt pocs per tal de copsar tota l’activitat comercial que presentava la vila colomina, però sí que ens fa la sensació que la vila bullia de vida i de moviment. Tenia professions molt diversificades. N’hem comptat fins a setanta… déu-n’hi-do, oi?

La majoria d’oficis es devien desenvolupar dins del clos emmurallat de la vila.

Seria curiós poder recular quatre-cents anys en el temps i poder reviure un mercat d’aquella època… s’hi devien reunir una gran quantitat de pagesos de tots els pobles i masies dels voltants que anaven a comprar i vendre els seus productes; Santa Coloma de Queralt era el motor i nexe d’unió entre tots ells i també era el punt neuràlgic de la Segarra Baixa.

1 A la Corona d’Aragó es definien als menestrals o artesans a aquells oficis que es feien combinant tècniques mecàniques o manuals.

2 Ordinàriament es dóna el nom d’alum al sulfat doble d’alúmina i potassa, que s’empra principalment com a mordent en la tintoreria i com a càustic en la medicina.

3 L’ordit és el conjunt de fils llargs que es mantenen en tensió en un marc o teler.

4 En petites quantitats.

 

Observacions

Si us hi fixeu, gairebé no hi ha cap accent en els noms ni en els cognoms en els individus que surten a les llistes dels oficis. Els preveres encarregats dels registres parroquials se’ls estalviaven. També escrivien els cognoms amb poca cura, per exemple en una mateixa família podem trobar Farré, Farrer, Ferre, Ferrer i així en moltes altres ocasions.

Igualment, us haureu adonat, que les dones generalment no tenien cap ofici, o almenys no ens consta, tret d’alguns casos, com veurem, ja en devien tenir prou en cuidar de la canalla, i la casa, rentar, cuinar i ajudar al marit en el seu ofici, si era pagès posem per cas, eixarcolava, si era tintorer tenyia, si era teixidor, teixia…

Només hem trobat dues llevadores, dues tintoreres, una hortellana i una calcetera.

Santa Coloma era una vila eminentment pagesa, hem comptat fins a 184 pagesos.

Al seu darrere hi anaven els paraires: 94

Seguien els sabaters: 24, els mercaders: 23, teixidors: 21, sastres: 18, ferrers: 17, tintorers: 14, mestres de cases: 13, fusters 13, etc.

També hem observat que els cognoms es repetien en un mateix ofici, i això ens indica que les famílies encara practicaven els oficis que tradicionalment havien fet els seus pares i els seus avis.

I parlant de cognoms… hem vist que molts d’ells encara estan ben vius a la vila. Com els Pomés, Clarasó, Sanou, Anglès, Rius, Riba, Vallbona, Roset, Mestre, Mas, Balcells, Franquesa, Martí, Trullols, Marimón, Mullerat, Padró, Farré, Sendra, Nogués, Albareda, Mulet, Oronias, Briansó, Querol, Queraltó i molts altres.

Si bé Santa Coloma, com ja hem dit, era una vila principalment agrícola, en un segon lloc ben destacat hi quedaria el ram tèxtil. Si més no fixem-nos en la quantitat de paraires, retorcedors, abaixadors, teixidors, tintorers… i un cop acabada la peça de tela, encara hi havia els botiguers de draps i teles, els sastres, els calceters, el barreter i el caputxer. Alguns d’aquests oficis, com el de paraire, tintorer, blanquer i aluder necessitaven una bona quantitat d’aigua a l’hora de rentar la llana o tenyir -la o a l’hora d’adobar les pells els blanquers. (els blanquers devien estar instal·lats lluny de la vila, ja que el procés d’adobatge de les pells produeix molta pudor). Per tal d’exercir la seva professió (paraires, tintorers i blanquers), calia que se situessin a les ribes del Gaià. Aquest riu també era indispensable per accionar els molins fariners, drapers i polvorers que hi havia al seu costat.

Si heu resseguit la llista d’oficis amb atenció, us haureu adonat que la família Queralt estava molt ben servida.

El Sr. Comte tenia un majordom, un secretari, un coch (cuiner) i tres criats. També hi havia un individu al seu seguici que n’hi deien “el Nano del Sr. Comte”, que no sabem ben bé quina funció tenia.

Per la seva banda la Sra. Comtessa, disposava d’un procurador, una cambrera i tres criades.

Generalment, les tendes, botigues i tallers estaven situades a la planta baixa a peu de carrer, mentre que l’habitatge era al primer pis.

És molt possible que tant la Plaça, com el carrer Major, el del Mig i el dels Marxants estesin atapeïts d’obradors, un al costat de l’altre.

No sé si us haureu fixat en el cognom Sivillà que hi surt unes tres vegades. Era una família de sabaters occitans que possiblement estava emparentada amb el prestigiós prevere Magí Sivillà que en un primer moment va ser beneficiat de la parròquia i després de la capella de sant Joan situada al castell dels comtes. Molt aviat se’n anà de Santa Coloma i acabà implicant-se en el desenvolupament de la guerra de 1640. Fou ambaixador de la Generalitat a la Cort francesa i va escriure una extensa crònica de tots els esdeveniments que va viure.

Josep Ballabriga Clarasó

Març 2023