Cristòfol Raïch

Cristòfol Raïch, especialista en fer sortir a la llum els secrets amagats dins dels vells documents.

Cristòfol Raïch i Trilla és Llicenciat en Filosofia i Lletres, amb tesi “d’excel·lent cum laude” en Psicolingüística, 1977. Llic. en Història i Geografia el 1979, per la Universitat de Barcelona.

Els descendents de GUILLEM de RAURICH

Cristòfol Raïch Els descendents de GUILLEM de RAURICH   dijous 1 de febrer de 2018         Descendants of GUILLEM de RAURICH 1. GUILLEM DE